top of page

Privacy

Privacybeleid

 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Dit beleid is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling tonen voor onze producten of diensten.

 

Gebruik van onze diensten


Als u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

 

Algemene Persoonlijke informatie

Natuurlijke Personen
Naam, voornaam, taal, geboortedatum, gezinssituatie, postadres, leveringsadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres.

Bedrijven
Naam bedrijf, adres, btw-nummer.

Contactpersoon: Naam, voornaam, taal, geboortedatum, postadres, leveringsadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres.

Informatie over uw interesses of voorkeuren.
De door ons opgeslagen persoonsgegevens kunnen ook andere informatie bevatten zoals productvoorkeuren en informatie over uw bedrijf en interesses die u kenbaar maakt via acties, of persoonlijke contacten, enz.

Informatie die verband houdt met uw aankopen
De opgeslagen persoonsgegevens kunnen ook transactionele informatie bevatten met betrekking tot uw aankopen, zoals bevestiging van de reisbestemming, aankoopdatum, eventuele aan- of opmerkingen, betalingsgegevens.

Ook kunnen wij uw antwoorden of feedback omtrent door u gekochte producten opslaan die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken, of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dat maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Onze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
Met uw toestemming
– Wanneer u ons vragen stelt via onze website of via andere communicatiemiddelen
– Om u bijkomende informatie te kunnen sturen waarvoor u ons heeft gecontacteerd of om uw deelneming aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken (zie verder “ uitoefening van uw rechten”).

Voor het uitvoeren van uw contract
– Voor de opvolging en de verwerking van uw bestelling.
– Voor de opvolging en verwerking van klachten.
– Voor het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft.
– Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel.
– Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen.
– Voor de bestrijding van eventuele fraude en misbruik.

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn
– Wij zijn ook onderworpen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen die ons verplichten bepaalde persoonsgegevens te bewaren en door te geven aan boekhoudkundige en fiscale administraties.

 

Derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen een beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (Dat kan enkel op basis van onze instructies.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Unie, zullen deze beschermd worden door specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We doen er alles aan om deze de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen.

 

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze uitoefenen?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens. U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U kunt zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden evenals het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens.

U hebt ook het recht zich te verzetten tegen het doorgeven van uw gegevens aan derden voor diezelfde marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken.

bottom of page